רשימת האירועים הקרובים

מיוחדים!

5/12 מפגש החלפות בוקר יפו

פייסליפט

2/12 יפו

קורסי בארס

הנחיה משותפת עם איה

בקשו ואפתח, גמישה בתאריכים

ובמיקומים 🙂

קורסי יסודות

12-15/12 יסודות ביפו!

2-5/1/24 יסודות בטיוואן!

במהלך דצמבר בבאר שבע

משיכת אנרגיה!

1-5/12 משיכת אנרגיה עם כסף

5-10/12 משיכת אנרגיה עם שיווק

1-5/1 משיכת אנרגיה עם אהבה 

תהליכי גוף

לפי ביקוש ובקבוצה של מינימום 6

איך להיות כסף

12-24/12/23– מתחילים! ״איך להיות כסף״ – 12 מפגשים און ליין, מחזור ערב

1-10/1/24 – ״איך להיות כסף מתקדם!״ 9 מפגשים